Aktualno

NAROČITE KAJ NAM PA MORETE!2

Naročite knjigo NA DOM PREK KNJIGARNE GALARNA.SI
POVEZAVA TUKAJ

 
Domov arrow Po izidu arrow Jana odgovarja v DZ, 9. 7. 2007
Jana odgovarja v DZ, 9. 7. 2007 PDF Natisni E-pošta
sreda, 11 julij 2007

Ob za?etku 30. seje DZ je 9. julija 2007 na poslansko vprašanje Rudolfa Mogeta odgovarjal Janez Janša. Po odgovoru tedanjega primerja je Moge predlagal, da Dravni zbor RS o izre?enem opravi razpravo. Predlog ni bil sprejet.

POSLANSKO VPRAŠANJE

30. seja DZ, 9. julij 2007
Foto: TV SLO, prenos

Predsednik France Cukjati: Hvala. Naslednji bo poslansko vprašanje predsedniku Vlade postavil gospod Rudolf Moge.

Rudolf Moge: Spoštovani gospod predsednik Dravnega zbora, gospod predsednik Vlade, ministrica, ministri, kolegice in kolegi! Lep pozdrav! V Liberalni demokraciji Slovenije pozdravljamo, da razmere v Sovi raz?istijo in da se pri tem uporabijo metod, ki spadajo v sodobno demokrati?no, nikakor pa ne da se ob raz?iš?evanju Sova predvsem izrablja zgolj za nabiranje politi?nih to?k.

Vsem je znano, da znesek, ki ga Republika Slovenija dobila iz trgovine z orojem, še vedno neznan, in to kljub zaklju?eni trgovini. To potrjujejo stališ?a oziroma poro?ila, ki so jih doslej dale razli?ne Vlade, preiskovalne komisije, komisije za nadzor varnostno-obveš?evalnih slub ter drugi. Pred kratkim, spoštovane gospe in gospodje, je izšla knjiga Matjaa Frangea z naslovom 'Kaj nam pa morete' –  Od trgovine z orojem do Depale vasi, v kateri ste vi gospod predsednik, citirani kar 235-krat z imenom in priimkom.

Ob pazljivem branju se da iz nje in iz izjave avtorja prebrati in iz izjave avtorja, da ste predali ministru Kacinu znesek okoli 28 milijonov nemških mark, avtor in ta knjiga pa trdita, da je bilo tega denarja za 136 milijonov nemških mark. Da bi gospod predsednik Vlade, ovrgli vsak kan?ek suma, ki se ob tem, da je ve?ja vsota denarja izginila neznano kam, še vedno poraja v glavah dravljank in dravljanov Republike Slovenije, vas sprašujem, ali lahko pri?akujemo, da boste, podobno kot ste na Slovenski obveš?evalni-varnostni agenciji preiskali nepravilnosti, z ustanovitvijo posebne skupine to storili tudi na Obveš?evalno-varnostni slubi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije z namenom, da se med drugimi nepravilnostmi pregleda tudi celotno poslovanje posebnega sklada, v sedanji govorici tako imenovanega ?rnega fonda, in s tem neposredno odgovori tudi na vprašanje, kam je izginil denar od trgovine z orojem. Namre? prav Obveš?evalno-varnostna sluba je bila v tistem ?asu glavni organizator trgovine z orojem. Za odgovor, gospod premier, se vam e v naprej zahvaljujem.

Predsednik France Cukjati: Hvala. Gospod Predsednik, izvolite.

Janez Janša: Hvala lepa za to vprašanje. O?itno se neka knjiga ne prodaja preve? dobro, zato je treba delati reklamo tudi v Dravnem zboru. Jaz je nisem bral, ne vem, kolikokrat sem citiran. Vem pa, da sem te stvari e velikokrat pojasnjeval, med drugim tudi spoštovanemu poslancu, ki je vodil dve tovrstni preiskovalni komisiji oziroma eno cel mandat, pa ena je bila še prej, da sem to pojasnjeval prakti?no deset let, vsakemu, vsak, ki je imel 5 minut ?asa, se je s tem ukvarjal, hodili smo od sodiš? do kriminalisti?ne policije in preiskovalnih komisij. Rezultat vsega tega je bil, da je poro?ilo, ki je bilo predano leta 1994 mojemu nasledniku, obveljalo. Torej Slovenija je bila v ?asu osamosvojitve in vojne za Slovenijo dejansko prisiljena kupovati oroje. To je bila prisiljena zaradi tega, ker je bila slovenska teritorialna obramba na dan, ko je prisegala nova vlada leta 1990, skoraj popolnoma razoroena, vsaj kar zadeva teko oroje, in še do danes ni bila raz?iš?ena vloga tistih, ki bi to lahko prepre?ili, ker so imeli instrumente v rokah, pa tega niso storili. Mnogi ljudje, ki so to napako potem popravljali, so tvegali marsikaj. Odhajali so v pokoj, ne da bi se jim kdo zahvalil ali pa da bi dobili kakšno priznanje. Medtem ko nekateri, ki so v novejših ?asih razpolagali s ?rnimi fondi, odhajajo v pokoj z bogatimi nagradami, zahvalami in vsem mogo?im. Toliko, ker je gospod poslanec pa? uporabil to primerjavo.

Za to obdobje obstaja, glede na razmere, kakršne so bile, zelo natan?na dokumentacija; ve?ino imate tudi v Dravnem zboru, ker je preiskovalna komisija to zbirala. Ni bilo nobenih ?rnih fondov, ?rni fondi so obstajali kasneje, ko je v roke vse skupaj dobila Liberalna demokracija. Zelo zanimiv je podatek, da je bila celotna dokumentacija o teh posebnih fondih v Slovenski obveš?evalno-varnostni agenciji leta 2003 popolnoma uni?ena. Za ?as pred nekaj leti ta dokumentacija ne obstaja, ker je bila uni?ena. Za ?as, o katerem govori gospod poslanec, obstaja na stotine strani dokumentacije in popolno poro?ilo, ki ga doslej ni še nih?e ovrgel.

Predsednik France Cukjati: Hvala. elite dopolnitev odgovora? Izvolite.

Rudolf Moge: Hvala lepa, gospod premier. ?e vam lahko vrnem to, kar ste vi o Drnovšku odgovorili, vaš odgovor govori sam zase – pri tem, kar ste povedali, meni torej ni? na to, kar sem vas vprašal, pa? pa ste dajali neko sodbo.

Ampak, poglejte, neraziskana trgovina z orojem v zadnjem ?asu dobiva odmev tudi onstran naših meja. Tako to zadevo intenzivno preiskujejo v bodo?i ?lanici Evropske unije, v naši sosedi, Republiki Hrvaški. ?e samo preberem, v eni od oddaj, ki so o tem govorile, pravi voditelj: "Dok nitko u Hrvatskoj ne osporava legitimnost naoruavanja, još nije razjašnjeno, koliko je novaca stvarno otišlo na oruje, a koliko je završilo u depovima ratnih profitera." Hkrati vsi vemo, da je nek njihov general odšel ?ez mejo s polnim kov?kom diamantov, v znesku, kot pravijo, okoli pet milijonov dolarjev, tudi iz te trgovine. Hrvaški izsledki se bodo brez dvoma dotaknili tudi našega pogleda in naše še vedno neraziskane zadeve. Dejstvo pa je, da sta si dravi ob svojem nastanku nesebi?no pomagali, in mislim, da je prav tako. A kljub temu na obeh straneh ostajajo vprašanja, ki zahtevajo konkretne odgovore, zato vas vprašam, gospod predsednik Vlade: Ali ste o zadevi sproili kakršnekoli pobude tudi s sosednjo Republiko Hrvaško, da bi to poglavje enkrat za vselej zaprli, in to na dravotvoren na?in, kot se to spodobi za ?lanico Evropske unije, ki je tik pred prvim predsedovanjem, in bodo?o ?lanico Evropske unije? Torej, na kratko: Ali so bili o tem kakršnikoli razgovori oziroma poizvedovanja tudi s strani naše sosede? Za odgovor e vnaprej najlepša hvala.

Predsednik France Cukjati: Hvala. Gospod predsednik, izvolite.

Janez Janša: Torej, ta vprašanja niso odprta. Odpirajo jih nekateri, ki so si to o?itno zadali za svoj ivljenjski cilj, do slej so bili neuspešni in vsako leto znova skušajo narediti popravni izpit, ne vem, kaj jih vodi pri tem motivu. Iz ?asov, ko sta Slovenija in Hrvaška sodelovali in v to sodelovanje sta bili pa? prisiljeni, obstaja dokumentacija, ki ne puš?a odprtih vprašanj. Kot e re?eno leta 1994 je bilo izdelano popolno poro?ilo, leta 2007 ima poro?ilo še enak status, je dravna skrivnost, obstaja tam, kjer mora obstajati, nih?e ga ni ovrgel. Preiskovalna komisija, ki jo je spoštovani gospod poslanec vodil, se je s tem seznanila in ni predlagala nikakršnih sprememb pri tem dokumentu. Ljudje v sosednji dravi, ki so bili takrat na odgovornih mestih, so med drugim napisali tudi svoje spomine, recimo General Špegel, kjer je predstavil dokumente iz tega ?asa, ki potrjujejo tisto, kar je zapisano tudi v poro?ilu s strani Slovenije. Trditve, da vsi vemo, kaj je nek hrvaški general nesel ?ez mejo, jaz oprostite, ne vem. ?e ste bili vi zraven in veste, potem veste tudi, kakšne so formalne poti, da se te stvari uredijo. Zdaj, kar posploševati neke zadeve in iz tega potem delati argumente, to sicer je pa? mono, ni pa to ravno verodostojno. Ob zadnjem obisku hrvaškega predsednika, gospoda Mesi?a v Sloveniji, na pogovoru z vsemi poslanskimi skupinami, to je bilo nekje proti koncu prejšnjega mandata je eden od poslancev takratne koalicije gospodu Mesi?u postavil podobno vprašanje. Hrvaški predsednik je dejal, da v zvezi s tem med dravama, ni nobenih odprtih vprašanj in da bo Hrvaška ve?no hvalena Sloveniji za pomo? v tistem ?asu.

Predsednik France Cukjati: Hvala. Imate proceduralni predlog? Izvolite.

Rudolf Moge: Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod premier, jaz se vam zahvaljujem, ta zadnji odgovor je bil res o tem in ste mi res odgovorili to, kar sem vprašal. Prvi pa ni bil takšen in meni se zdi, da so te odgovori namesto jasnih sporo?il, prinašajo v veliki meri samo diskreditacijo poslancev, ki vam zastavljamo vprašanja in obra?unavanje z njimi. Jaz mislim, glede na vaše, to, kar ste mi povedali, da v Vladi ni resne namere, da bi omenjeno zadevo raz?istili do konca, ?e je le mono še pred predsedovanjem Slovenije Evropski uniji. Namesto tega, pa imamo v Dravnem zboru pet preiskovalnih komisij, od tega kar dve, ki se ukvarjata s trgovino z orojem. In ena od teh pa tudi z povezavo oseb, ki so v letih 1991-1993 trgovali z orojem in so danes posredno ali neposredno udeleene pri nakupu oklepnikov 8x8.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, zato predlagam, da v skladu z drugim odstavkom 246. ?lena Poslovnika v Dravnem zboru opravimo razpravo o odgovoru predsednika Vlade. Na prvo vprašanje mi namre? niste odgovorili. Pozivam vas, da moj predlog podprete in s tem izkaete zaupanje, ki ste ga na zadnjih volitvah dobili od volivk in volivcev ter izrazite pripravljenost, da se o tem spregovori ter dravljankam in dravljanom Republike Slovenije enkrat nalije ?istega vina. Hvala lepa gospod predsednik.

Predsednik France Cukjati: Hvala. O predlogu poslanca gospoda Mogeta, da Dravni zbor na naslednji seji opravi razpravo o odgovoru predsednika Vlade na njegovo poslansko vprašanje, bo Dravni zbor odlo?il v okviru jutrišnjih glasovanj.


Poslanci so o predlogu Rudolfa Mogeta, da DZ RS opravi razpravo o oroarskih poslih v letih po osamosvojitvi, glasovali 10. julija 2007.
Navzo?ih je bilo 76 poslank in poslancev. Za jih je glasovalo 33, proti pa 41. Predlog ni bil sprejet.

Rezultate glasovanja o Mogetovem predlogu o poslanski razpravi o Janševem odgovoru najdete tukaj.

Poglejte:
- KAKO SO GLASOVALE STRANKE?
- KAKO SO GLASOVALI POSLANCI? (pdf)

 Vir: Dravni zbor RS (www.dz-rs.si )

 
Naprej >
© 2019 Kaj nam pa morete! Orožarski tajkuni
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.