Aktualno

NAROČITE KAJ NAM PA MORETE!2

Naročite knjigo NA DOM PREK KNJIGARNE GALARNA.SI
POVEZAVA TUKAJ

 
Domov arrow Dokumenti arrow IZ DRUGEGA DELA I.
IZ DRUGEGA DELA I. PDF Natisni E-pošta
petek, 19 september 2008

Zgolj za pokušino: izbor dokumentov, ki so objavljeni v II. delu

N2

 

Poglejte tudi izvle?ke iz vsebine drugega dela.

 

V Kaj nam pa morete! 2 : Oroarski tajkuni je objavljenih okrog 580 strani še neobjavljenih, strogo zaupnih
dokumentov, denimo:

- Objavljenih je ve? uradnih zaznamkov o pogovorih policije in vojaške obveš?evalne slube s pri?ami ali akterji
trgovanja za orojem.

UZ Bavcar

UZ Rijavec

UZ Zupan

- Objavljenih je okoli 40 dokumentov, ki so skladiš?nikom predstavljali podlago za izdajo iz skladiš? nekdanje JLA.

Izdajno-prejemni 1

Izdajno-prejemni 2

- Objavljena so dovoljenja za tranzit, ki jih je kot podlago za prestop meje (brez da bi bila opravljena mejna kontrola)
izdajalo Ministrstvo za obrambo RS. V knjigi je priloenih tudi nekaj takšnih, ki jih obrambni minister Janez Janša
ni navedel v dopisu MNZ, posredovanem avgusta 1993.

Dovoljenje za tranzit1

- Na podlagi dovovljenj za tranzit je VIS izdal depešo (objavljenih prek 40), na podlagi katere je tovornjak prestopil
mejo
, ne da bi bila opravljena zakonita mejna kontrola.

Depsa VIS1

Depasa Vis 2

- Novembra 1991 sta notranji in obrambni minister s podpisom priloenega zapisnika de facto razveljavila
zakon
, ki je dolo?al pravila prevozov prek meje, in postopek poenostavila. 

Zapisnik MNZ-MO

- Objavljen je popis oroja iz loniškega skladiš?a, ki ga med drugo parlamentarno preiskavo pristojni z MORS
komisiji niso eleli posredovati.

Loznica

- Na 27 poslanskih vprašanj do današnjega dne zadovoljivih odgovor nismo prejeli. Najboljši izdelek je prišel z MNZ.

MNZ - 27 vprasanj

- Zanimivo je, da je direktor vojaške obveš?evalne slube nekega dne leta 1991 razpolagal z ve? milijoni nemških
mark
gotovine, s katerimi je v Avstriji opravil polog za nakup osebnih vozil.

Lovsinov nakup avtomobilov

- Poslovanje MORS v oroarskem obdobju v ?udno lu? postavi tudi dokument MORS iz leta 1996, v katerem vojaška
obveš?evalna sluba popiše še ne poravnane dolgove, tudi takšne, o katerih v uradnih papirjih ni ne duha ne sluha.

Dolgovi MORS

- Glede enega od transportov, ki so prispeli na brniško letališ?e, je bila vloena kazenska ovadba z obeno vsebino -
postopek je bil v preteni meri zaklju?en z izjemno lahkotnostjo.

Ovadba Brnik

- Nikoli doslej še ni bilo pojasnjeno, kako da v uradnih dokumentih gotovina nikjer ni bila navedena. ?etudi je
nekdanji obrambni minister Janša konec leta 1999 priznal, da so poslovali tudi z gotovino, zneskov ne zasledimo
v nobenem doslej znanem dokumentu. ?eprav je bila v brniškem poslu med MNZ in MORS gotovina zapisniško
predana kar trikrat
, le-ta po predaji o?itno kar izpuhti.

Brnik - gotovina

- Objavljen je tudi celoten magnetogram - 50 strani - zaslišanja Hasana ?engi?a (pooblaš?enega predstavnika
BiH za oroarske posle) pred prvo parlamentarno preiskovalno komisijo.

Zapisnik zaslisanja Cengica

- V drugem delu sta priloeni tudi obe poro?ili druge parlamentarne preiskovalne komisije, t.i. Mogetove komisije.

Porocilo PPDZ 1

Porocilo PPDZ 2

- Priloenih je tudi ve? vladnih poro?il.

Porocilo vlade

- Nudenje pomo?i RH in RBiH z odprodajo nekaterega oroja nekadnje JLA in omogo?anju tranzitov (vendar ne na
nepregelden na?in, kakor tudi ne nakupov v tujini in nadaljnje preprodajanje v tujini nabavljenaga oroja) je odobrilo
Predsedstvo RS in Svet za obrambo pri Predsedstvu RS. Operacija se je kon?ala 6. januarja 1993, na sestanku,
katerega zapisnik je priloen
.

Ustavitev

- O zgodbi 'Depala vas' je objavljenih mnogo dokumentov, ki potrjujejo resnost in strokovnost dela policije ter
manipulacije, ki so jih izvajali nekateri preiskovanci ali njihovi botri.

Operativna obdelava

- Priloen dokument dokazuje, da v trenutku izdaje izkaznice, s katero je Darko Njavro izkazoval status pooblaš?ene
uradne osebe, Njavro ni izpolnjeval pogojev za tak status.

Izkaznica 

 

  Ve? o knjigi     >>>   IZ VSEBINE

 N2

NARO?ITE KNJIGO!

Knjiga je naprodaj v mnogih knjigarnah!
Naro?ite pa jo lahko tudi prek spleta!
PREK KNJIGARNE GALARNA.SI
POVEZAVA TUKAJ

 

 

N2

 

  Ve? o knjigi      >>>   IZ VSEBINE

 

 
Naprej >
© 2019 Kaj nam pa morete! Orožarski tajkuni
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.